Styremøte i Kroken og omegn bydelsråd

KOOB hadde styremøte onsdag 3. oktober. På dette møte fikk vi besøk av Henriette Robertsen i Byutvikling/park i Tromsø kommune. Vi fikk en god diskusjon rundt flere prosjekter som vi ønsker fortgang i. Vi kan nevne blant annet utbedring av lysløype, etablering av tuftepark og hundepark. Det er nå etablert en bedre dialog og KOOB vil i samarbeid med Henriette jobbe for en god prioritering og prosess i bydelen. Det er ønskelig med snarlig befaring for å få avklart mulig plassering av nyetableringer i bydelen.

Vi kan også opplyse om at lavvoen i Krokelvdalen har i sommer fått stell. Det er gjort en stor vedlikeholdsjobb med skraping, tetting og maling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.