Spørsmål og svar fra Statens vegvesen

Bydelsrådet har stilt Statens vegvesen noen spørsmål om hva som skjer på strekningen fra Tomasjord til Tønsvik:

Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Skjelnan mot Movika skal lyses ut på anbud før ferien. Ut fra dette tar vi sikte på byggestart i august.
Ny status: Vi har hatt en del problemer med anbudsgrunnlaget og er derfor forsinka. Slik det ligger an nå kommer det til utlysning i slutten av oktober og byggestart blir i januar/februar.
Veglysene fra Tomasjord til Kroken har vært ute på anbud og byggingen skulle ha startet opp sist uke. Entreprenøren fikk imidlertid forsinkelser på noen leveranser. Så vidt vi vet skal de være klare til å starte arbeidene i løpet av denne uka. Ferdigstillelse er satt til 1. september.
Veglysene på strekningen Evjenvegen-Kroken prioriteres for ferdigstilling i løpet av 2-3. uker. Strekningen Tomasjordnes–Evjenvegen ferdigstilles deretter.
2.Nye buss stopp på Lunheim er det noe nytt om den saken?
Disse bygges ikke nå. Se tidligere info om dette.
Ny status: Samme.
3.Har dere noen oversikt over ny rundkjøring og gangbru fra Kroken vest ( nedenfor Kroken kirke) når blir dette gjennomført?
Utbygger skulle ha vært i gang med disse arbeidene nå. De har en forsinkelse og jobber nå mot å starte arbeidene så fort som mulig.
Gangbrua kjenner vi ikke status på – kontakt utbygger.
Rundkjøringa asfalteres i dag og i morgen. Merking av hele strekningen vil bli gjennomført i neste uke.

1.Hvordan går det med framdrifta av videreføring av gang og sykkel veien fra Skjelnan og nye lys fra Tomasjord til Kroken?

Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Skjelnan mot Movika skal lyses ut på anbud før ferien. Ut fra dette tar vi sikte på byggestart i august.

Les mer …

 

Kulturskole i Kroken

Kulturskolen i Tromsø vil i høst gjøre et forsøk med å starte Kulturskoletilbud i Kroken med Kroken skole som undervisningssted.

Klikk her for å laste ned en flyer om tilbudet.

 

Invitasjon til informasjonsmøte Grøtsund

Tromsø Havn inviterer alle naboer og interesserte til informasjon om Grøtsund havneområde.
Tid: Torsdag 24. september kl. 17.30-20.00
Sted: Tønsnes ungdomshus

Les mer her

 

Rundkjøring nummer 32

I forbindelse med byggingen av boligfeltet på Kroken Vest kommer nå byens 32. rundkjøring opp.

 

Kjører man en tur langs veien i Lunheim/Kroken-området vil man oppdage at det bygges på Tromsøs rundkjøring nummer 32.
Det er Eiendomsgruppen som har startet med å bygge infrastrukturen til boligfeltet som skal bygges på Kroken Vest.

Kjører man en tur langs veien i Lunheim/Kroken-området vil man oppdage at det bygges på Tromsøs rundkjøring nummer 32.

Det er Eiendomsgruppen som har startet med å bygge infrastrukturen til boligfeltet som skal bygges på Kroken Vest.

Kilde/bilde/hele saken: iTromsø

 

 

Om fylkesvei 53

Til Tromsø kommune, Tromsø Havn og politikere som jobber for å oppgradere fylkesvei 53 til riksvei.

Utrolig at dere ønsker at fylkesvei 53 skal bli riksvei i stedet for en alternativ trasé rettet mot fremtiden.

Les hele innlegget her

 

Skytebane i Kjoselvdalen – store kostnader og kort levetid

For dem som ikke er lokalkjent i Tønsnes- og Tønsvikområdet skal jeg prøve å beskrive og plassere det Kjoselvdalen med noen setninger fra Tromsø kommunes egen beskrivelse i utredningen av 20 alternative lokaliseringer av skytebane. «Kjoselvdalen ligger mellom Kjosen, Svartåsen og Kjoselvvatnet under Tønsnesvarden. Nordvendt og eksponert mot Grøtsundet og Tønsvikdalen. Gammel ferdselsveisystem mellom Innlandet og Kysten. Klassisk lavterskel turområde for uorganisert jakt, bærplukking, fotturer, skiturer og adkomst til Movikvannet og innover fjellet …. Hele området under ett har til nå vært et svært viktig friluftsområde.

Kilde/bilde/hele saken: iTromsø

 

Livsmot i sorgen - familiesamling

Mandag 8. juni, kl.17.30 i Kroken kirke forteller Jostein H. Sandsmark om tiden etter Bjørkelangen-ulykken – om sorg og fortvilelse, håp og oppmuntringer, klemmer og latter. Det skjer i samtale med prestene Birgit A.B. Lockertsen og Eiliv A. Larsen.

Les mer her.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support