Kirka i Kroken

Kirka i Kroken 

På 1800-tallet gikk alle, både på øya og fastlandet i Tromsø kirke. Den lå på plassen foran der Domkirken er nå. Denne kirka ble bygd i årene 1801-1802. Inventaret i den kom fra Tromsø gamle kirke som var enda eldre. Etter 1802 ble den gamle kirka revet.

Tromsdalen kirke

Tromsøysund prestegjeld ble delt ved kongelig resolusjon 26/1-1979. Det nye prestegjeldet fikk navnet Kroken. Det omfatter områdene Kroken, Tomasjord (til Tomasjordnes i sør), Skittenelv og Oldervik. Uranusveien tilhører Kroken prestegjeld. Midnattsolveien og Tomasjordveien tilhører Kroken. Folketallet i prestegildet var ca. 6700 i 1981.(hva er det nå i 1996?). Det bor mange barn og unge i dette området.

I mars 1979 ble prestegjeldet i Kroken formelt opprette. Biskop Bremer og sokneprest Nicolaisen markerte dette ved familiegudstjeneste i Kroken 25/3-79. Da ble det også innbudt til kirkekaffe.

Kroken første «kirke» er en interimskirke. Den er i bomberommet på Kroken ungdomsskole. Alterbildet og prekenstolkledet i kirken er laget av mor og sønn, Åse og Olav Ryan. Han har tegnet, og hun har sydd. Elever fra Krokelvdal skole har laget en keramikkmontasje fra Skapelsen. Kirka mangler orgel og kirkeklokke, og menigheten driver innsamling til dette. Når skjedde dette?

Ved påsketider 1986 vil et lite orgel være på plass i Kroken interimkirke.

Den nye Kroken kirke skal ligge mellom Lunheim og Kroken (der det i dag er et kors på noen stolper.) Når den blir ferdig, er usikkert, for arbeidet er stadig blitt utsatt. Grønnåsen kirke skal i alle fall bygges først.

Kroken kirke vil bli en arbeidskirke med plass til menighetssal, møterom, kontorer og lokaler for barne- og ungdomsarbeid. Dessuten trenger Krokenbeboerne ei kirke hvor vanlige kirkehandlinger kan skje. I dag foregår konfirmasjon og begravelser i Tromsdalen kirke. Ofte skjer vigsler og barnedåp også der.

Skrevet til presentasjon av kirketekstiler i Kroken interimkirke søndag 13.12.81. Olav Petter Ryan. 1981.

«Derfor tegner jeg det tomme korset Uten grenser vider det seg ut Det omslutter alt liv i havet på jorden og i himmelrommet

Alterteppe

Med spenning og forventning gir jeg solen plass Sterk og vakker minner den meg om ufortjent varme og liv langt ut over det jeg kan forstå å ta imot

Det jubler i meg når gledesbuen finner sin form Fra din hånd Herre er den kjøl i min båt Hele ferden er i dine hender Hos deg vet jeg at jeg finner sikkerhet

Jeg gir form og farge til kornet og druene Mat du holder fram for oss og ber oss ete av fordi din omsorg er så uendelig stor Ved ditt bod er det mette for alle

Du har nå gitt meg feste for øyet Den erkjennelse jeg løfter opp mot deg skal ingen ta fra meg Retten til å høre deg til»

   

Ingen er for ung eller for gammel til å prise deg Herre Alle har du gitt en oppgave i tjeneste for deg.

Prestestolklede

Tenn ilden i våre hjerter og gjør oss til ivrige tjenere for deg og hverandre Med mot og kjærlighet arbeide for fred slik du lærer oss å leve.

Trykk oss nær inn til deg så vi alltid kan kjenne varmen og høre din stemme Gi visdom som holder og viser vei helt fram

Prestene i Kroken

Den første soknepresten Kroken ble Reidar Knapstad. Han ble innsatt til sokneprest 16/9-79 av domprost Erik Schytte Blix, men har tiltrått embetet alt den 1/9.

Ved kongelig resolusjon 23/4-82, ble det bestemt at det skulle opprettes et residerende kapellanembete i Kroken. Kjell Yngve Riise ble utnevnt til res.kap. i juli sammen år. I september ble han innsatt ved sokneprest Knapstad.

Sokneprest Reidar A. Knapstad flyttet fra Kroken prestegjeld 1/7-85. Hans etterfølger ble Kjell Yngve Riise. 1. Januar 1986 begynner Børre Aamodt som residerende kapellan. Han kommer fra Østlandet.