Tuftepark til Kroken?

Status 17.10.2018:
Man hadde et område som forslag for tufteparken i Kroken. Se bildet nedenfor. På siste styremøte i hadde vi besøk av Tromsø kommune som kunne fortelle at det nå var planlagt boliger i dette området. Vi må derfor se oss om etter et nytt område.

  


  

Hva er en Tuftepark? (tekst kopiert fra tufteparken.no

Et lavterskel tiltak for egenorganisert idrett og folkehelsen.

Etter at den første Tufteparken ble etablert i Asker i 2012 har Tufteparken blitt Norges mest populære og mest utbredte utendørs treningspark. Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like store grad som en treningspark, med et konsept utviklet slik at alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn. Stort instruksjonsskilt følger konseptet.

Tufteparken er et konsept utviklet og ledet av Lasse Tufte. Det hele startet i 2011 da ideen bak prosjektet ble til. Lasse Tufte i sammen med Suveren Rørmøbelfabrikk AS brukte ett år på å tegne, utvikle og ordne alle formaliteter rundt etableringen av en utendørs treningspark i Asker, fra ide til virkelighet. Samtlige 9 apparater i Tufteparken er utviklet basert på erfaringer og internasjonale standarder på høyder og gripeflater. Tufteparken er et konsept som er utviklet med bakgrunn av en etterspørsel og et behov. ​

Under etableringen i av den første parken Asker fikk han muligheten til å gi parken et navn, og falt da på Tufteparken – noe han da hadde tenkt til å benytte som navn på videre prosjekter. Pr. i dag er Tufteparken først og fremst navnet på en utendørs treningspark bestående av enkle metallkonstruksjoner til bruk for egenvekttrening. Pakken med de 9 apparatene som Tufteparken består av er designet på en slik måte at alle øvelser kan utføres av absolutt alle, uansett forutsetninger – derfor variasjonen av høyder, bredder og avstander på utformingen i apparatene. I dag finner man Tufteparken helt fra Kirkenes i Nord til Arendal i Sør. Det er stor pågang, og mange har startet arbeidet med finansieringen for sin park. Tufteparken konseptet utvikles og oppdateres hele tiden. ​

Det har vært Lasse Tufte sin visjon helt siden planleggingen av Tufteparken startet i 2011 at hele konseptet skal både utvikles og produseres utelukkende av norske selskaper i Norge – dette for skape norske arbeidsplasser og ivareta norsk næringsliv. ​

Når Tufteparken åpnet den første parken i Asker kommune visste vi allerede at vi hadde et miljø for denne typen trening – da Lasse Tufte gjennom de siste 2 årene hadde bygget opp et stort miljø for egenvekttrening inne på treningssentrene. Så for kommunen så var det liten risiko knyttet til hvorvidt anlegget kom til å bli benyttet eller ikke, for det var allerede mange mennesker som ventet på det – da primært ungdom, gutter i 20-årene. Men det vi så var at disse menneskene utgjorde kun en liten del av de totalt brukerne av parken. For majoriteten av brukerne bestod av «den vanlige mannen i gata» i form av barnemødre, pappaer med pappaperm, syklister, turgåere og andre mosjonister. Vi hadde eldre under rehabilitering som ruslet ned til parken og satt der og gjorde noen enkle øvelser gitt av behandler. Det kom en rekke ungdommer til parken som ikke hadde noen treningsbakgrunn da de ikke ønsket å være på et treningssenter og heller ikke ønsker å være tilknyttet den organiserte idretten. Men det som kanskje var det aller mest unike var det utrolig inkluderende miljøet som ble skapt i parken, for Tufteparken ble i tillegg til å være en utendørs treningspark en sosial arena der alle var likestilte og hjalp hverandre. Dette er unikt sammenliknet med et hvilket som helst annet treningsmiljø. ​

Siden den gangen har vi etablert ytterligere 100 parker og vi ser at nøyaktig det samme skjer med hver eneste park vi åpner, uavhengig av innbyggertall og geografisk beliggenhet. Denne treningsformen og disse apparatene appellerer til folk på en måte vi ikke tidligere har sett. Det siste året har vi også sett en økning av rulletolrukere i parkene våre, noe som er omtalt i både Handikappnytt og en rekke andre medier som ganske unikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.