Takk til…

Vi har fått hjelp fra mange privatpersoner og fra mange offentlige kontorer i arbeidet med dette lille historieheftet.

Vi retter en spesiell takk til: Helge Borch, Mary Olsen, Kirsten Løvold, Jan Løvold, Normann, Pedersen, Butikkeier Berteussen, Else Erntsen, Anne Grethe Barlindhaug, Sigurd Stenersen, Kjell Grødahl, Bladet «Nordlys», Tromsø Bymuseum, Kroken skole, Tromsdal skole, Veikontoret, Biblioteket, Kraftforsyninga, Kirka i Kroken, Fylkeskartkontoret, Tromsø Boligbyggelag, Televerket, Tromsø Museum. En spesiell takk til Astrid Dearsley for effektiv maskinskriving.

Det er svært lite skrevet materiale om Kroken, så vi har i hovedsak måttet støtte oss til muntlige kilder. Så langt det har vært mulig, har vi prøvd å kontrollere opplysningene vi har fått.

Vi håper at dette materialet kanskje kan komme til nytte i undervisningen ved skolene i Kroken.

Hilsen Elin Løvland Fjell og Vesla Larsen, bearbeidet til Internettbruk av Finn Magne Spjelkavik.