Om bydelsrådet

Styret i Kroken og Omegn bydelsråd

Mona Haugan – leder
Kjell Ynge Riise – sekretær
Svein Erik Pettersen – kasserer
Sissel Gundersen – dugnadsansvarlig
Odd-Asbjørn Brovold – informasjon
Geir-Ulf Johansen
Ingrid Hovda Lien
Frode Strickert

Varamedlemmer:
Trond Hammer
Saana Heinänen
Gunnar Albrigtsen

Hva gjør vi?

Våre vedtekter

Kontakt oss